KỆ ĐỂ ĐỒ ĐA NĂNG DÁN TƯỜNG NHÀ TẮM, NHÀ BẾP SIÊU TIỆN LỢI – DMASTORE

70,000

Thông tin sản phẩm :
Tên sản phẩm : KỆ NHỰA 3 NGĂN, KỆ ĐỂ ĐỒ ĐA NĂNG DÁN TƯỜNG NHÀ TẮM, NHÀ BẾP SIÊU TIỆN LỢI – DMASTORE
Kích thước : 21,5×21,5cm
Màu sắc : giao màu ngẫu nhiên